وجود دستگاههای متولی فرهنگ در شهرستان هوراند ضروری است

وجود دستگاههای متولی فرهنگ در شهرستان هوراند ضروری است

اهروصال: رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان هوراند گفت:در کارهای فرهنگی در هوراند فعالیت و شتاب خوبی داریم ولی باز هم خلاء در آن موجود است و با توجه به تازه تاسیس بودن هوراند، دستگاههای متولی فرهنگ در این شهرستان تاسیس نشده و این در کار فرهنگ مشکل ایجاد نموده است .

روشهای اصولی درمطالعه و یادگیری

روشهای اصولی درمطالعه و یادگیری

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می‌کنید؟ یک روش مطالعه صحیح و اصولی می‌تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی را از بین ببرد.