بافت فرسوده شهری

بافت فرسوده شهری

اهروصال: همانطور که میدانیم به طور کلی کاهش کارایی هر پدیده و عدم رسیدگی، نگاهداری و تجدید حیات، فرسودگی را در پی دارد.

لاریجانی رئیس ماند

لاریجانی رئیس ماند

علی لاریجانی در رقابت با محمدرضا عارف به عنوان رئیس موقت مجلس دهم برگزیده شد.

سعیدی از منادی پیش افتاد

سعیدی از منادی پیش افتاد

محمداسماعیل سعیدی پس از بازشماری کل آراء حوزه انتخابیه تبریز با حدود ۵۰۰ رأی از علیرضا منادی پیش افتاد.

اجرای ۲۵ پروژه پژوهشی مرتبط با صنعت گاز در آذربایجان‌شرقی

اجرای ۲۵ پروژه پژوهشی مرتبط با صنعت گاز در آذربایجان‌شرقی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌شرقی گفت: ۲۵ پروژه پژوهشی مرتبط با گاز با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات پژوهشی استان و کشور در حال اجرا بوده و بیش از ۱۶ پایان‌نامه تخصصی دکتری و کارشناسی ارشد مورد حمایت قرار گرفته است.