ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌های سوخت به ۱.۶ میلیارد لیتر رسید

ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌های سوخت به ۱.۶ میلیارد لیتر رسید

به گزارش اهروصال به نقل سایت وزارت نفت، سید ناصر سجادی درباره موجودی بنزین ٧٠٠ تومانی باقیمانده در کارتهای هوشمند سوخت خودورها و موتورسیکلتها نیز گفت: در ابتدای خردادماه امسال میزان بنزین ٧٠٠ تومانی ٢,١ میلیارد لیتر بود که این میزان در پایان خردادماه امسال به یک میلیارد و ۶۵٠ میلیون لیتر رسیده است. وی

کارت‌های سوخت حذف نمی‌شود

کارت‌های سوخت حذف نمی‌شود

علیرضا فیض بخش در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ضرورت استفاده از کارت‌های سوخت با توجه به تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌ها، افزود: ممکن است در حال حاضر استفاده از کارت‌های سوخت توجیهی نداشته باشد؛ اما قطعا در آینده برای استفاده از آن انگیزه‌هایی می توان ایجاد کرد که یکی از آنها می