پیاده روی خانوادگی در محله شیله بران اهر

پیاده روی خانوادگی در محله شیله بران اهر

همایش پیاده روی خانوادگی در محله شله بران اهر تحت عنوان طرح کرامت ۱ و با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه ناحیه اهر و همچنین همکاری اداره ورزش و جوانان اهر برگزار گردید.