همچنان حکایت مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری

همچنان حکایت مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری

اهر- وبلاگ یوخا نوشت: مناره های بقعه شیخ شهاب الدین اهری تا میانه دهه چهل هر دو فیروزه ای بودند. مناره شرقی در ادامه اما آجرهای فیروزه ای رنگ خود را از دست داد. زمان پیش آمد تا این که حداقل طی یک دهه اخیر این نقص از سوی فعالان فرهنگی بارها در مطبوعات تذکر