پایگاه تحلیلی خبری اهروصال

» میرزا جعفر قراجه داغی
  • یادداشت کوتاه / لطفاً آدرس غلط به مردم ندهید!
    رابطه منطقی میرزا جعفر قراجه داغی با میزان خودکشی در اهر
  • در روزهای نخستین امسال متأسفانه با گزارش چندین مورد خودکشی در اهر روبرو شدیم. این پدیده غم‌انگیز و متأثرکننده می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. علت‌های فردی و علت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بروز و ظهور آن مؤثر است.
  • از جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر حمایت کنیم
  • جعفر خضوعی / اهروصال جشنواره تئاتر کوتاه اهر که ابتدا با عنوان « تئاتر زیر پنج دقیقه» و به صورت ابتکاری از سوی هنرمندان جوان این شهر شکل گرفت تا شش دوره به صورت شهرستانی و استانی برگزار شد اما از سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار با شرکت هنرمندان استان های مختلف، سطح کشوری یافت. […]
منابع امور آب اهر و جهاد کشاورزی اهر تابناك وب شرکت گاز آذربایجان شرقی تابناك وب کانال تلگرامی اهروصال تابناك وب
  • تبلیغات