تمامی کاندیداها برادران من هستند/ وابسته به گروه خاصی نیستم/ رفع موانع ازدواج و بیکاری از اولویت‌های من است

تمامی کاندیداها برادران من هستند/ وابسته به گروه خاصی نیستم/ رفع موانع ازدواج و بیکاری از اولویت‌های من است

کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اهر و هریس با تأکید بر اینکه وابسته به هیچ جناح و گروه سیاسی نیستم و مستقل در انتخابات شرکت می‌کنم و با عنایت به شناخت کافی از شهروندان و روستائیان منطقه در حل مشکلات منطقه تلاش خواهم کرد، گفت: تمامی کاندیداها برادران من هستند و همه باید تلاش کنیم تا مشکلات و مسائل بانوان، جوانان و ازدواج در منطقه حل شود.