دشمن درصدد توطئه برای مسلمانان است

دشمن درصدد توطئه برای مسلمانان است

ایمانی : در این ایام دانشجویان و دانش آموزان خط امام به‌صورت آتش به اختیار وقتی دیدند آمریکا هرروز برای براندازی انقلاب کاری می‌کند سفارت آمریکا را که لانه جاسوسی بوده است را تصاحب کردند.