متقاضیانی که اعزام آنها سال ۹۴ است اما در سال ۹۳ درخواست کرده‌اند مدت زمان خدمت آنها ۲۱ ماه خواهد بود

متقاضیانی که اعزام آنها سال ۹۴ است اما در سال ۹۳ درخواست کرده‌اند مدت زمان خدمت آنها ۲۱ ماه خواهد بود

 به گزارش اهروصال به نقل از باشگاه خبرنگاران، سردار حمید صدرالسادات رئیس سازمان نظام وظیفه ناجا در خصوص مدت زمان خدمت وظیفه افرادی که در سال ۹۳ ثبت نام کرده اند،اظهار کرد: کسانی که در سال ۹۳ درخواست خود را برای اعزام به خدمت مقدس سربازی ارائه داده‌اند اما به دلیل اینکه این ظرفیت در