فال روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴

فال روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴

    فروردین: امروز فکرتان به این سو و آن سو کشیده می شود و نمی توانید به راحتی تمرکز کنید. اکنون خوش بینی به سراغ تان آمده است و فکر می کنید که می توانید هر چیزی را که سر راه تان قرار می گیرد به بازی بگیرید. اما شور و اشتیاق هم حد

فال روز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴

فال روز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴

فروردین: کارهای زیادی دارید که باید انجام شان دهید، اما به نظر می رسد که دل تان می خواهد در منزل بمانید و امروز را از چشم ها پنهان باشید. به شما توصیه می شود که از موضع تهاجمی خود دست بردارید و نسبت به کسانی که اطراف تان هستند حساسیت بیشتری نشان دهید. مشخص

فال روز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۴

فال روز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۴

فروردین: اگر سؤالی می پرسید منظور بدی ندارید، اما گاهی اوقات دیگران فکر می کنند که شما بیش از حد عجول هستید. امروز با اطرافیان تان به شدت احساس همدردی می کنید؛ حتی ممکن است سعی کنید دستی به سر و روی اوضاع بکشید تا همه احساس خوبی داشته باشند. شاید برای دفاع از کسی

فال روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴

فال روز شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴

    فروردین: امروز ممکن است به خاطر رسیدن به آرزوهایی که دارید خودتان را به اضطراب و نگرانی بیندازید، حتی شاید شرایط از آن چه فکرش را می کنید پیچیده تر شود. وقتی می خواهید درباره ی خواسته های تان حرف بزنید حواس تان را جمع کنید، زیرا ممکن است به هیجانات و آشفتگی

فال روز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴

فال روز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴

فروردین: شاید احساس کنید که واقعیت های پیرامون تان کنترل امور را به دست گرفته اند و اکنون فشار زیادی را به شما وارد می کنند. اهداف و آرزوهای دور و درازی در سر دارید، اما مسیری که عقل به شما نشان می دهد آن چیزی نیست که احساس تان به شما می گوید. نیازی

فال روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴

فال روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴

فروردین: اگر سؤالی می پرسید منظور بدی ندارید، اما گاهی اوقات دیگران فکر می کنند که شما بیش از حد عجول هستید. امروز با اطرافیان تان به شدت احساس همدردی می کنید؛ حتی ممکن است سعی کنید دستی به سر و روی اوضاع بکشید تا همه احساس خوبی داشته باشند. شاید برای دفاع از کسی

فال روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴

فال روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴

فروردین: اگرچه دوست دارید در میان دوستان تان باشید و لذت ببرید، اما شرایط طوری رقم خورده که باید از جمع خارج شوید و پیشاپیش همه حرکت کنید. به نظر می رسد که سرشار از انرژی هستید و زبان تان هم کمی تند و تیز شده است، اما نباید به دیگران نیش و کنایه بزنید.

فال روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

فال روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

فروردین: اگر سؤالی می پرسید منظور بدی ندارید، اما گاهی اوقات دیگران فکر می کنند که شما بیش از حد عجول هستید. امروز با اطرافیان تان به شدت احساس همدردی می کنید؛ حتی ممکن است سعی کنید دستی به سر و روی اوضاع بکشید تا همه احساس خوبی داشته باشند. شاید برای دفاع از کسی

فال روز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴

فال روز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴

فروردین امروز شک و تردید به سراغ تان آمده و به همین خاطر به سختی می توانید مثبت اندیش باشید. اگه همه چیز مطابق میل تان پیش نرود ممکن است اذیت شوید. خبر خوب این است که می توانید با کسانی که اهداف شان با شما کاملاً متفاوت است نیز رابطه ی نزدیک داشته باشید​.

فال روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۴

فال روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۴

فروردین: امروز ممکن است کارهای زیادی برای انجام دادن داشته باشید، اما می توانید از دوستان تان کمک بگیرید و انجام وظایف تان را دلپذیرتر کنید. امروز همه چیز درباره ی روابطی است که با دیگران دارید. باید کاری کنید تا انجام تعهدات تان کار جالبی به نظر برسد و دیگران ترغیب شوند که به