بی‌مقدار خواستار تخصیص بودجه برای تکمیل بزرگراه اهر – تبریز شد

بی‌مقدار خواستار تخصیص بودجه برای تکمیل بزرگراه اهر – تبریز شد

نماینده مردم تبریز در مجلس خواستار توجه به بافت حاشیه‌ای تبریز با ۴۰۰ هزار نفر سکنه، اتصال راه‌آهن شوروی سابق به آذربایجان که مطالعات آن انجام شده، تخصیص بودجه به دریاچه ارومیه، تخصیص بودجه راه تبریز اهر، تسریع پرداخت وام به واحدهای تولید و تامین شکر موردنیاز کارخانه‌های بیسکوئیت و شکلات شد.