سگ‌ها دیگر خانوادگی گشت می‌زنند

سگ‌ها دیگر خانوادگی گشت می‌زنند

این روزها آن‌قدر با سگان ولگرد توسط هیچ ارگانی برخورد نشده و جمع‌آوری نشده است که دیگر فک و فامیل و دوست و آشنای خود را از اقصی نقاط استان به اهر دعوت کرده‌اند تا زندگی خود را سروسامان دهند.