امید پرستاران جلب رضایت خداوند و دعای خیر بیماران است

امید پرستاران جلب رضایت خداوند و دعای خیر بیماران است

به گزارش خبرنگار اهروصال، سید محمد عابدی در مراسم گرامیداشت روز پرستار با اشاره به اینکه پرستاری شغل دشوار و طاقت فرسائی است، گفت: تنها عامل که موجب تحمل پرستاران می شود، امید به جلب رضایت خداوند و دعای خیر بیماران است که تا به امروز پرستاران با کمترین توقع و چشمداشتی کارهای بزرگی انجام