زندان اهر تا نیمه سال ۹۴ به بهره برداری می رسد

زندان اهر تا نیمه سال ۹۴ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار اهروصال از اهر، در اولین روزاز این سفر خسرو قهرمانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانها و مدیر کل زندانهای استان در معیت دادستان، فرماندار، رئیس شورای شهر، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهر از پروژه جدید الاحداث زندان اهر بازدید کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانها هدف