زمانی می‌توان به توسعه پایدار دست‌یافت که از اقتصاد مقاومتی الگو گرفت

زمانی می‌توان به توسعه پایدار دست‌یافت که از اقتصاد مقاومتی الگو گرفت

به گزارش خبرنگار اهروصال، کامل نصیری در جلسه مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان اهر، اظهار داشت: توسعه پایدار همان توسعه‌ای است که متوجه درون هر شهر و روستایی باشد و زمانی می‌توان به توسعه پایدار دست‌یافت که از اقتصاد مقاومتی نشأت‌گرفته باشد و غالباً به رشد اقتصادی داخلی توجه شود. وی با اشاره به اینکه بیشتر

هرگونه برداشت غیرمجاز از معادن شهرستان اهر پیگرد قانونی دارد

هرگونه برداشت غیرمجاز از معادن شهرستان اهر پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرنگار اهروصال، عیسی فتح‌الله‌زاده در جلسه مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان اهر، اظهار داشت: معادن انفال هستند، هر فردی که اگر بخواهد به مقدار بسیار اندک و ناچیزی از معادن این شهرستان برداشت غیرمجاز انجام دهد جرم بوده و برخورد قانونی انجام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه روستائیان در هر زمان و