اقتصاد مقاومتی نباید تنها به بودجه دولتی وابسته شود/ استفاده از ظرفیت‌ها، شکوفایی اقتصادی درپی دارد

اقتصاد مقاومتی نباید تنها به بودجه دولتی وابسته شود/ استفاده از ظرفیت‌ها، شکوفایی اقتصادی درپی دارد

اهروصال: رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی گفت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌ها و استان‌ها منوط به وابستگی به بودجه دولتی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های منطقه اقتصاد را شکوفا می‌کند.