شربتی سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش اهر شد/ تجلیل از خدمات سی‌ساله فرجیان

شربتی سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش اهر شد/ تجلیل از خدمات سی‌ساله فرجیان

با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونین و کارشناسان و جمعی از مدیران مدارس از خدمات سی‌ساله فرجیان معاون سابق آموزش متوسطه اهر تجلیل و شربتی به‌عنوان سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش اهر انتخاب شد.