» به بهانه آیین رونمایی از « ادبیات مرثیه در ارسباران»
  • به بهانه آیین رونمایی از « ادبیات مرثیه در ارسباران»
    این «دوستی» تمام نشدنی
  • حسین دوستی کتاب های متعدد به ویژه در راستای ارسباران شناسی تألیف و منتشر ساخت که اکنون تعدادشان به ۴۵ عنوان رسیده است.