» ابراز تمایل کرار برای بازگشت به نفط الوسط/هافبک جنجالی تراکتورسازی در آستانه جدایی