شماره : 116331
5 / 9 / 2018 - 16:34

طرحی با موضوع تشکیل استانی به نام آذربایجان شمالی و با امضای نماینده اهر و هریس!

بر اساس نوشته ی برخی منابعِ غیر موثق طرح تشکیل استانی به نام آذربایجان شمالی با امضاء نمایندگان مشگین شهر ، گرمی ، پارس آباد و بیله سوار ،اهر و هریس ، کلیبر خدآفرین و هوراند کلید خورد و بصورت مکتوب تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردید.

سرویس سیاسی اهر وصال ؛

بر اساس نوشته ی برخی منابعِ غیر موثق طرح تشکیل استانی به نام آذربایجان شمالی با امضاء نمایندگان مشگین شهر ، گرمی ، پارس آباد و بیله سوار ،اهر و هریس ، کلیبر خدآفرین و هوراند کلید خورد و بصورت مکتوب تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردید.

در این طرح علت تشکیل چنین استانی رسیدگی هرچه بهتر و بیشتر به مشکلات شهرستان های مذکور و دوری از هر گونه تمرکزگرایی و خودمحوری که در اغلب مراکز استان ها و نمایندگان آنها دیده می‌شود ذکر شده است.

گرچه دلایلی که عنوان شده است کاملا صحیح می باشد ولی با توجه به اینکه طرح تشکیل استان ارسباران به مرکزیت اهر از مدت ها پیش و بارها توسط نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شده است منتظر می مانیم تا در صورت صحت این خبر، بیت الله عبداللهی نماینده محترم اهر و هریس در مورد این طرح توضیحات مفصلی به مردم ارائه نماید و از چند و چون آن و نحوه احقاق حقوق ارسباران در برابر شهرهای دیگر در این طرح به افکار عمومی پاسخ دهد.

ثبت شده در سایت پایگاه تحلیلی خبری اهروصال طی شماره 116331 توسط hasanpour و در روز چهارشنبه 5 سپتامبر 2018 ساعت 16:34:09
© Copyright 2020 http://aharvesal.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر