شماره : 114142
26 / 3 / 2018 - 18:40

اعزام کاروان راهیان نور سپاه ناحیه اهر به مناطق عملیاتی جنوب

صبح امروز؛ کاروان راهیان نور بسیج سپاه ناحیه اهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

به گزارش اهروصال؛ صبح امروز؛ کاروان راهیان نور بسیج سپاه ناحیه اهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.

تصاویر/

ثبت شده در سایت پایگاه تحلیلی خبری اهروصال طی شماره 114142 توسط امید ظریفی و در روز دوشنبه 26 مارس 2018 ساعت 18:40:40
© Copyright 2020 http://aharvesal.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر