شماره : 113362
10 / 2 / 2018 - 19:09

مراسم افتتاح باشگاه فرهنگیان با حضور معاون حقوقی وپارلمانی وزارت آموزش وپرورش

باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان اهر با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد.

به گزارش اهروصال؛ باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان اهر با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش افتتاح شد.

تصاویر: مصطفی قربان موحد/

ثبت شده در سایت پایگاه تحلیلی خبری اهروصال طی شماره 113362 توسط امید ظریفی و در روز شنبه 10 فوریه 2018 ساعت 19:09:59
© Copyright 2020 http://aharvesal.ir . All Rights Reserved چاپ این خبر