به گزارش اهروصال، محمد رضا باقرپور/ ای پــادشه خوبـــان، داد از غـــم تنـهایی؛ دل، بی تو به جان آمد؛ وقت است که بازآیی.

لیت شعری این استقرت بک النوی؛ بل ای ارض تقلک اوثری؟ ابر ضوی او غیرها ام ذی طوی؟ عزیز علی ان اری الخلق ولا تری؛ ولا اسمع لک حسیسا و لانجوی؛ عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوی ولا ینالک منی ضجیج و لا شکوی؛ بنفسی انت من مغیب لم یخل منا؛ بنفسی انت من نازح مانزح عنا…

کاش می دانستم دل ها کجا به ظهور تو قرار و آرام خواهند گرفت یا به کدام سرزمین اقامت داری؟ به زمین رضوان یا غیر آن یا به دیار ذوطوی متمکن گردیده ای؟ بسیار سخت است بر من که همه خلق را بینم و تو را نبینم و هیچ صدایی از تو حتی آهسته به گوش من نرسد؛ بسیار سخت است بر من به واسطه فراق تو و اینکه تو به تنهایی گرفتار باشی و ناله من نیز به حضرتت نرسد و شکوه به تو نتوانم کرد؛ به جانم قسم که تو آن حقیقت پنهانی که دور از ما نیستی؛ به جانم قسم تو آن شخص جدا از مایی که ابدا جدا نیستی…

مـــرا ز هجر تو، در دل توان نخواهد ماند؛

حـــلاوتم ز سخن، بر دهان نخواهـد ماند.

مـــثال بلبل شوریده بی تـــو در گلــزار،

دگـــر به نغمه سرایی زبان نخواهد مانــد

رهت دراز و منت ره نشین مست و زبـون

ضـــعیف گشتنم از غم، نهان نخواهد ماند

امیـــد دیــدن روی تـو، آرزوی دل است

بـــیا که تا نرسی، جان جوان نخواهد ماند

اسیر بنــــد فراق تـــــو گشته افـــکارم

قـــطار عیش، به طبعم روان نخواهد مانــد

رمیـــده وحـشی دل در فــراقت از جــانم

پــــریده مرغ دل و رام جان نخواهـد مانـد

وصـال روی چــو مـاه تـو را همی جــویم

رضـای لاله، جـز این ره عیان نخواهـد مانـد.(محمدرضا باقرپور)

سلام بر تو ای گل نرگس.

سلام بر تو ای مولود شعبان.

سلام بر تو ای باقی مانده خدا، بر روی زمین.

سلام بر تو ای پیشوای متقیان.

سلام بر تو ای دادگستر جهان.

سلام بر تو ای راه خدا.

سلام بر تو ای فرزند رسول الله.

سلام بر تو ای مطلوب خدا.

سلام بر تو ای مقصود انبیاء.

سلام بر تو ای مجموعه زیبایی ها.

سلام بر تو ای تک سوار پرچم به دست.

سلام بر تو ای امید به نجات.

سلام بر تو ای خون خواه شهید کربلا.

سلام بر تو ای مصلح بزرگ.

سلام بر تو ای نعمت در پرده.

سلام بر تو ای ستاره درخشان سامرا.

سلام بر تو ای جانشین خداوند در میان مردم.

سلام بر تو ای مظهر جمال و جلال خدا.

سلام بر تو ای دروازه همه معارف الهی.

سلام بر تو ای خورشید آسمان هستی.

سلام بر تو ای حامل ولایت خداوندی.

سلام بر تو ای نور خاموش ناپذیر خداوند.

سلام بر تو ای دیده بیدار خداوند در میان خلق.

سلام بر تو ای واسطه بین آسمان و زمین.

سلام بر تو ای برافرازنده پرچم عدل و داد در روی زمین.

سلام بر تو ای درهم شکننده کاخ کفر.

سلام بر تو ای دیده بان هستی.

سلام بر تو ای فرزند نبوت.

سلام بر تو ای کشتی نجات.

سلام بر تو ای یاور حقیقت.

سلام بر تو ای امید و آینده بشر.

سلام بر تو ای طبیب جان ها.

سلام بر تو ای عنایت و لطف الهی.

سلام بر تو ای پنهان از دیده ها و جاگرفته در دل ها.

سلام بر تو ای چشمه زندگی.

سلام بر تو ای قیام کننده.

سلام بر تو ای عدالت.

سلام بر تو ای شمشیر کشیده حق.

سلام بر تو ای آفتاب عالمتاب.

سلام بر تو ای ماه درخشان.

سلام بر تو ای بهار و طراوت روزگار.

سلام بر تو ای سرسبزی دوباره تاریخ اسلام.

سلام بر تو ای امام غریب؛ تویی که غایبی؛ اما حضور سبزت، سراسر گیتی را فراگرفته است.

سلام بر تو ای صاحب الامر.

سلام بر تو ای از بین برنده پلیدی ها.

سلام بر تو ای نگهبان اسرار پروردگار.

سلام بر تو ای برپادارنده عدالت.

سلام بر تو ای هدایتگر همه امت ها.

سلام بر تو ای یاریگر حق خدا.

سلام بر تو ای راهنمای مردم به سوی مقاصد الهی.

سلام بر تو ای مدار روزگار.

سلام بر تو ای احیاگر مؤمنان.

سلام بر تو ای حیاتبخش دل های اهل ایمان.

سلام بر تو ای هلاک کننده کفار.

سلام بر تو ای زیباترین.

سلام بر تو ای عزت بخش مؤمنان و ارزش دهنده به اهل ایمان.

سلام بر تو ای مردی از تبار حسین.

سلام بر تو ای همیشه به یاد حسین.

سلام بر تو ای یوسف فاطمه.

سلام بر تو ای خوارکننده کافران.

سلام بر تو ای نجات دهنده مستضعفان.

سلام بر تو ای کلمه تامه خداوند.

سلام بر تو ای شمشیر قهر خداوند که هیچ کندی نپذیرد.

سلام بر تو ای ناموس و نگهدارنده زمان.

سلام بر تو ای حجت الهی.

سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا.

سلام بر تو ای حافظ رازهای ربوبی.

سلام بر تو ای وعده ضمانت شده خداوند.

سلام بر تو ای کسی که مورد آرزو هستی.

سلام بر تو ای رحمت بی پایان خدا.

سلام بر تو ای لطف و رحمت بی کرانه پروردگار.

سلام بر تو ای صاحب روز پیروزی و بر افروزنده پرچم هدایت.

سلام بر تو ای گنجینه دانش های پیامبر.

سلام بر تو ای نظامبخش دین.

سلام بر تو ای عزت بخش یاران.

سلام بر تو و قدم هایت، آنگاه که می آیی.

سلام بر تو ای الفت دهنده دل ها.

سلام بر تو ای وارث مواریث و ودایع نبوت.

سلام بر تو ای خوارکننده دشمنان.

سلام بر تو ای قلب عالم امکان.

سلام بر تو ای وارث انبیا.

سلام بر تو ای نور دیدگان خلایق.

سلام بر تو ای حقیقت پرده نشین.

سلام بر تو ای معشوق و محبوب.

سلام بر تو ای مقصود و مراد اهل ایمان.

سلام بر تو ای خونخواه شهیدان.

سلام بر تو ای برطرف کننده بلاها.

سلام بر تو که رایحه ظهورت، دل شیفتگانت را، به وجد خواهد آورد.

سلام بر تو که نیکوترین سرانجام را، برای مستضعفان، به ارمغان خواهی آورد.

سلام بر تو ای مایه امن و آرامش.

سلام بر تو ای مولود برترین شب ها بعد از شب قدر.

سلام بر تو ای مهیا شده برای ریشه کن کردن ظالمان.

سلام بر تو ای منتظر برای از بین بردن نادرستی ها.

سلام بر تو ای ذخیره شده برای تجدید واجبات و سنن الهی.

سلام بر تو ای امید برای زنده ساختن دوباره قرآن.

سلام بر تو ای گردآورنده مردم بر اساس تقوی.

سلام بر تو ای وسیله و واسطه رحمت حق بر خلق.

سلام و درود بی پایان ما بر تو باد آقاجان…

آقای من، بگو از کدامین سو می آیی؟ سرور من، بگو در کدامین ساعت با سعادت، قدم بر چشمانمان می نهی. بدان که انتظار منتظران تو، با حرکت همراه است و بدانند که انتظار ما، یک مسئله روانی ناشی از محرومیت در طول تاریخ، نیست؛ انتظار ما، یک حالت به وجود آمده، برای تسکین دردها و صرفا تصور آینده ای نیست که بتوانیم تمام حقوق از دست رفته مان را، در آنجا و در آن زمان و در حضور تو، بازپس بگیریم. انتظار ما، یک خیالبافی نیست؛ انتظار ما، یک حقیقت است. آقا جان، بگو تا چند جمعه دیگر، ما را از تنهایی و غربت، نجات خواهی داد. بگو چشمان ما، کجا و کی مهربانی نگاه تو را لمس خواهد کرد. آقاجان، بگو کی غبار غم و اندوه غیبت، از دل های منتطرانت برخواهد خاست. آقا جان، بدان که انسانیت، ظهور تو را، به انتظار نشسته است…

اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن؛ صلواتک علیه و علی آبائه؛ فی هذه الساعه و فی کل ساعه؛ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا…