ابوالفضل بهینه در گفتگو با خبرنگار اهروصال اظهار داشت: طی تماس همشهریان با سامانه ١٢۵ آتش نشانی در ساعت ٢١:٠۵ دقیقه شب گذشته مبنی بر آتش سوزی در یک باب مغازهً اتاق سازی به آدرس جاده کلیبر جنب نیروگاه برق  آتش نشانان ایستگاه ١،٢همراه با یکدستگاه نیسان پیشرو  رنو  به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش نشانان به محض ورود به محل حادثه مشاهد کردند که مغازه اتاق سازی بنا به دلایل نامعلوم دچار حریق شده که بلافاصله شروع به اطفاء حریق کردند.

بهینه ادامه دا: به دلیل وجود کپسول های هوا  و گاز و مواد محترقه در مغازه، آتش نشانان با احتیاط کامل  از سرایت  آتش به قسمت های دیگر مغازه  جلوگیری و پس از حدود یک ساعت  به کار خود خاتمه دادند.

مسئول آتش‎نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهر در پایان گفت: مغازه اتاق سازی بنا به دلایل نامعلوم دچار حریق شده که به  دلیل وجود کپسول های هوا  و گاز و مواد محترقه در مغازه  و احتمال انفجار با احتیاط کامل آتش را مهار و مانع از سرایت آتش به قسمت های دیگر شدند   و بعد از حدود یک ساعت  به کار خود خاتمه دادند.

علت و میزان خسارت وارده بر مغازه در حال بررسی کارشناسان سازم می باشد.