به گزارش خبرنگار اهروصال، ارسلان طهماسبی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر اظهار داشت: حدود ۲۵۰ میلیون تومان سهم کمیته امداد شهرستان اهر از اعتبارات توسعه مشاغل خانگی بود و از این اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان نزد بانک ملی و ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار بانک صادرات قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد اهر لیست متقاضیان دریافت وام مشاغل خانگی را تهیه و تنظیم کرده  تا در صورت شروع پرداخت این وام ها به بانک های عامل ارائه می شود، ادامه داد: اعتبار مشاغل خانگی کمیته امداد که در نزد بانک ملی قرار دارد ما تمامی متقاضیان را برای دریافت اعتبار ۱۵۰ میلیون تومانی بانک ملی معرفی کرده ایم و ۱۶ نفر معرفی شده در حدود ۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند و مابقی اعتبار باقی مانده تا پایان بهمن ماه پرداخت می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر تصریح کرد: از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری تا پایان دی امسال برای کمیته امداد دو میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان اعتبار به بانک ها ابلاغ شده که از این اعتبار، ۳۲۹ نفر به مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معرفی کرده ایم.

طهماسبی افزود: هدف از این که نفرات اضافی معرفی کرده ایم این است که اگر هر یک متقاضیان بتواند مدارک و شرایط لازم را جهت دریافت تسهیلات تکمیل کند، می تواند وام خود را دریافت کند و برخی از بانک های عامل خوشبختانه برای مددجویان کمیته امداد در جهت ضامن مراعات می کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی و بانک کشاورزی تمام اعتبارات کمیته امداد را در راستای ارائه تسهیلات بانکی و اشتغال به مددجویان کمیته امداد شهرستان اهر پرداخت کرده اند، گفت: علاوه بر این بانک ها، بانک ملت تاکنون فقط ۸۰ درصد اعتبارات کمیته امداد را که نزد خود دارد پرداخت کرده و برخی از بانک ها حتی وام های تخصیص یافته از تبصره این نهاد را بطور مطلوب همراهی نمی کنند و مقرر شده تا پایان ماه جاری این تسهیلات را پرداخت کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر ضمن اشاره به اینکه سهم ۵۲۵ میلیون تومانی کمیته امداد در نزد بانک مهر اقتصاد که تاکنون تنها ۵۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده اند، اضافه کرد: کمیته امداد اهر از منابع داخلی خود به ۸۳ نفر، تسهیلات در قالب ۶۶۰ میلیون تومان وام ارائه کرده که تا پایان دی ماه جمعاً برای ۲۳۰ نفر به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده ایم.

طهماسبی به نحوه نظارت کمیته امداد شهرستان اهر بر تسهیلات ارائه نیز اشاره کرد و گفت: کمیته امداد این شهرستان با سه نفر کارشناس در هرماه حداقل یک نوبت از کسانی که وام دریافت کرده اند بازدید می کنند و علاوه بر اینکه بانک ها ضامن می خواهند کمیته امداد نیز یک فقره چک از متقاضیان دریافت می کند تا این که فرد وام را بابت دامداری گرفته در محل دیگری استفاده کند.