آیت‌الله حاجی‌زاده امام جمعه اهر گفت: مصداق امر به معروف و نهی از منکر در جوامع دیگر همان نقد و انتقاد سازنده است.

 

به گزارش اهروصال، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده در هیئت عاشقان ولایت شهرستان شبستر انجام فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر را نشانه ای از دینداری وشجاعت دانست و گفت: با توجه به هجمه های ضدفرهنگی دشمنان، اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر ازسوی آحاد جامعه می تواند مانع از انحراف جوانان شده و آن ها را در مسیر هدایت قرار دهد.

افزود: جوانان امروز بیش از هر زمان دیگری به آموزه های دینی نیاز دارند و این آموزه ها با فعالیت های بیشتر ستاد های احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترویج می یابد.
وی با اشاره به آسیب های فضای مجازی برای جوانان، تصریح کرد: سلامت جامعه به اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد و انجام این فریضه ضامن بقای دین در جامعه است.

امام جمعه اهر در پایان خاطرنشان کرد: مصداق امر به معروف و نهی از منکر در جوامع دیگر همان نقد و انتقاد سازنده است که به عنوان فرهنگ در برخی جوامع رواج دارد و این اصول دین ما به شمار می رود که باید با فرهنگ سازی درست و بصیرت افزایی و روشنگری، زمینه های گسترش این فریضه مبارک را درجامعه نهادینه کنیم.