به گزارش اهروصال، در این مراسم مهندس شکری شهردار پیشین اهر با اشاره ای کوتاه به فعالیت ها و عملکرد شهرداری در مدت ۱۱ ماه شهرداری اهر با تشکر از اعضای شورای اسلامی شهر اهر، انتخاب و انتصاب شایسته مهندس رحیم شاهی را به فال نیک گرفته و برای وی آرزوی موفقیت و سربلندی در امورات مربوطه نمود.


در ادامه مهندس شاهی سرپرست جدید شهرداری ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد شورای اسلامی شهر مبنی بر انتخاب وی بعنوان سرپرست شهرداری و همچنین حضور کارکنان خدوم شهرداری در این جلسه تقدیر و تشکر نمود.

 

وی از کلیه پرسنل شهرداری خواست با تلاش و پیگیری مستمر وظایفی که تا کنون بر عهده وی گذاشته شده بنحو احسن انجام دهند.

 

سرپرست جدید شهرداری در ادامه، از مردم فهیم و بزرگوار خواستند شهرداری را کما فی السابق یاری نمایند.