رئیس شورای اروپایی با توجه به شرایط بسیار دشوار در سوریه درباره هجوم میلیون‌ها پناهنده به اتحادیه اروپا هشدار داد.

به گزارش اهروصال به نقل از تسنیم به نقل از روزنامه آلمانی “دی ولت”، “دونالد توسک”، رئیس شورای اروپایی درباره میلیون ها پناهنده دیگر که می توانند در مسیر اتحادیه اروپا حرکت کنند هشدار داد.

وی تاکید کرد که ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا باید انتظار داشته باشند که میلیون ها و نه هزاران پناهنده در مسیر اروپایی صف آرایی کنند. اکثر پناهندگان احساس می کنند که از طرف اروپا دعوت شده اند.

رئیس شورای اروپایی تصریح کرد که از این رو اتحادیه اروپا به یک تصمیم مشترک اروپایی نیاز دارد که از طرف هیچ کس رد نشود. وی تاکید کرد که در نشست ویژه سران اتحادیه اروپا برخی اقدامات برای حل این مسئله پیشنهاد می شود.

“توسک” همچنین گفت: مهم ترین مسئله این است که ما چگونه کنترل مرزهای خارجی خود را دوباره به دست آوریم، در غیر این صورت این هیچ مفهومی ندارد که درباره یک سیاست مشترک مهاجران سخن بگوییم.

وی همچنین این تصور را دارد که کشورهای ترکیه، اردن و مصر به دنبال  کمک های بیشتر اروپایی برای حمایت از پناهندگان هستند و کم تر در این باره فکر می کنند که چگونه می توانند به اتحادیه اروپا کمک کنند. بخصوص شرایط در سوریه بسیار دشوار است. در این کشور متزلزل از درگیری های داخلی حدود هشت میلیون آواره داخلی وجود دارد که حدود چهار میلیون از آن ها تا به حال این کشور را ترک کرده اند. امروز ما درباره میلیون ها پناهنده بلقوه و نه هزاران نفر سخن می گوییم.

در این میان کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام می کند که کمک های مالی خود برای تامین احتیاجات پناهندگان در مناطق بحرانی را به شدت افزایش می دهد.

انتهای پیام/