مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: مبارزه و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه اعتیاد در دستور کار بهزیستی گیلان قرار دارد.

به گزارش اهروصال، محمدرضا پارسی در نشست هم‌اندیشی پیشگیری از خودکشی به مناسب ۱۹ شهریور روزه مبارزه با خودکشی با اشاره به اینکه اعتیاد، طلاق و خودکشی سه آسیب عمده در جوامع امروزی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: مبارزه و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه از اعتیاد در دستور کار برنامه‌های بهزیستی قرار دارد.

وی افزود: تدوین برنامه‌های پیشگیرانه از دو آسیب اجتماعی طلاق و خودکشی در دستور کار سازمان‌هایی که عضو کمیته ارتقای امنیت اجتماعی هستند قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به تدوین برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان گفت: با توجه به اینکه این آسیب‌ها رو به رشد هستند و گیلان هم از این وضعیت مسثتنی نیست، نشست هم اندیشی برگزار شد.

پارسی تأکید کرد: بر حسب دستور و مصوبه‌ای که در کمیته ارتقای امنیت اجتماعی بهزیستی گیلان نیز نسبت به کنترل و کاهش دو آسیب اجتماعی طلاق و خودکشی شروع به برنامه‌ریزی‌ها کارشناسانه‌تر کرده است.

وی اظهار داشت: در گیلان با همکاری نهادهای دانشگاهی و پژوهشی برنامه‌ریزی ابتدا تحلیل وضعیت موجود است و جمع آوری اطلاعات و آمار‌ها از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در دستور کار قرار داد.

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه اطلاعات و آمار از طریق پژوهش‌های میدانی تهیه می‌شوند، افزود: برای کاهش این معضلات و تحت کنترل در آوردن این آسیب‌ها برنامه تهیه می‌شود.

پارسی تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های ما این است که در حوزه آسیب خودکشی آمار دقیقی وجود ندارد و لی آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که آمار خودکشی منجر به فوت  رو به رشد است و میزان طلاق نیز در استان وضعیت رو به رشد را طی می‌کند و گیلان دومین استان در حوزه طلاق است.

انتهای پیام/