به گزارش اهروصال، مهندس جمال امید در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر اظهار داشت: شهرداری مهمترین نهاد خدمات رسانی شهری و نقش مهمی در زندگی روزمره شهروندان دارد، شهرداری محروم و کم درآمدی همچون کلیبر با حجم بالای مشکلات و کمبود و محدودیت های مالی بدون همراهی و همکاری مردم توان حل مشکلات و معضلات خود را نخواهد داشت.

وی افزود: اگر همه مجموعه پرسنل شهرداری چه در بعد ستادی و چه در بعد اجرایی با همکاری و همدلی خوب عمل کنیم قطعاً رضایت خاطر شهروندان را بهمراه خواهیم داشت و باید با هم افزایی بیشتر برای جلب رضایت مردم عزیز کلیبر تلاش کنیم.

سرپرست شهرداری کلیبر همچنین گفت: نظام مدیریت شهری باید با دستیابی به دانش روز در حوزه های مختلف و متنوع شهرداری ها ضمن انجام برنامه ریزی های مناسب برای توسعه حال و آینده شهر در خصوص مشکلات موجود نیز بتواند در تصمیم گیری ها با استفاده از نظر همه کارشناسان امر و خرد جمعی گام بردارد.