به گزارش اهروصال به نقل از هریس پویا، دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تبریزبه همراه حسن یحیوی فرماندار هریس و جمعی از مسئولین به طور سرزده از محل موقت درمان بیماران که در ساختمان مدرسه ای در شهر هریس دایر شده است بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات درمانی این شهرستان قرار گرفت.

صومی همچنین ازروند ساخت  بیمارستان در حال احداث شهرستان هریس که در جریان زلزله سال ۹۱ آسیب دیده بود، بازدید کرد .