به گزارش اهروصال؛ کارگاه آموزشی جام باشگاه های کتاب خوانی روز پنجشنبه نوزدهم مهر ماه، با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۲۲ نفر از تسهیلگران و فعالین فرهنگی در سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری برگزار گردید.

مهدی زارعی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در جمع تسهیلگران ضمن بیان اهمیت ارزش کتاب و کتابخوانی، هدف از شرکت در جام را در اصل ترویج کتابخوانی در سنین کودکی عنوان کرد و افزود اگر خروجی باشگاه های شهرستان کتابخوان کردن حتی ۱۰ کودک از میان اعضای ۲۰ باشگاه داوطلب باشد فعالیت و ارزش صرف زمان و تلاش را دارد.

خدیجه صادق پور، کتابدار و مربی کارگاه درباره روش های ترویج کتابخوانی و شیوه های خواندن خلاق، شرایط ثبت باشگاه و فعالیت های مورد انتظار از باشگاه کتابخوانی و شیوه های آماده سازی مستندات برای حاضرین توضیحاتی ارائه نمود.

تصاویر/