به گزارش اهروصال؛ مردم متدین شهرستان اهر در روز عاشورای حسینی در عزای امام حسین (ع) به سوگواری پرداختند.

تصاویر: سید محمد راثی/