سرویس سیاسی اهر وصال؛

از قدیم الایام رسم شده است که افتتاح طرح های عمرانی معمولا در مناسبت هایی مانند هفته دولت و یا دهه فجر صورت بگیرد. سنتی پسندیده و قابل قبول که دولت کنونی و مسئولین شهرستانی نیز سعی نموده است در هفته دولت امسال نیز برنامه هایی برای افتتاح طرح های دولتی و بخش خصوصی اجرا نماید.

در این زمینه ذکر چند نکته، ضروری به نظر می رسد. گرچه در سال های اخیر با کمبود شدید بودجه های دولتی مواجه هستیم و مسئولین شهرستانی در جذب و جلب سرمایه های بخش خصوصی نیز بسیار ضعیف و منفعل عمل نموده اند به همین دلیل، طرح های مهم و عظیم در منطقه ما اجرا نگشته است تا شاهد افتتاح آنها باشیم. اما این امر نیز دلیل نمی شود طرح های کم ارزش و غیر مهم را در بوق و کرنا کرده و مسئولین استانی و شهرستانی را برای بریدن روبان، قیچی به دست بکنیم!

انباریِ کارخانه آرد در بخش خصوصی آنقدرها اهمیت ندارد که برایش سوت و کف زده شود. ما راضی نیستیم معاون استاندار به خاطر طرح های پیش پا افتاده خطر جاده ی مرگ را به جان خریده و به اهر تشریف فرما گردد!

این هنر نیست که طرح هایی همانند یک مرغداری، یک کارخانه ی آرد و یا یک سردخانه ای که قبلا افتتاح شده و در حال فعالیت می باشد را روبان کشیده و دوباره قیچی بزنیم! تا بدینوسیله شاید افکارعمومی را فریب داده و عملکرد ضعیف خود را بپوشانیم! چرا به شعور مردم توهین می شود؟

قابل قبول نیست یک پارکِ شهری که چندان هم بزرگ نبوده و هزینه بر نیست را به چندین فاز تقسیم نموده و یک قسمت ناچیز و ناقص را به عنوان فاز یک افتتاح نماییم! کارمان به جایی نرسد که در یکی از شهرها اتفاق افتاد و برای افتتاح یک سُرسُره در یک روستایی، جمع شده و روبان بستند و بریدند!!

اگر چیزی در چنته نداریم بهتر است حداقل، با مردم رو راست بوده و صداقت را چاشنی کار خویش کنیم و برای پیشرفت و توسعه ی منطقه به صورت واقعی و نه ساختگی و تصنعی تلاش نماییم!