به گزارش اهر وصال به نقل از آناج؛
اسامی موافقان «طرح شفافیت آراء نمایندگان» منتشر شد، جایِ خالی برخی از نمایندگان آذربایجان‌شرقی در ‌آن به چشم می‌خورد.

به گزارش آناج، از ۱۹ نماینده آذربایجان‌شرقی آقایان احمدعلیرضا بیگی، شهاب‌الدین بیمقدار، ضیاءا.. اعزازی، قلی‌الله قلیزاده، محمدحسین فرهنگی، یعقوب شیویاری و محمداسماعیل سعیدی و خانم زهرا ساعی به شفافیت آراء نمایندگان در بررسی لوایح و طرح‌ها رضایت داده‌اند.

به عبارت دیگر ۱۱ نماینده دیگر آذربایجان‌شرقی مخالفِ اطلاع مردم از آراء و تصمیمات‌شان هستند که در میان آن‌ها نامِ مدعیان شفافیت من‌جمله مسعود پزشکیان، معصومه آقاپور، چمحمد وحدتی، بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس نیز به چشم می‌خورد!

اگر این ۱۱ نماینده بر درستی تصمیمات و مواضع‌شان ایمان دارند چرا از علنی شدن آن‌ها به واهمه افتاده‌اند؟ به‌راستی پوپولیست کیست؟!