به گزارش اهر وصال به نقل از ماهنامه «شیور ارسباران» در آخرین شماره خود نوشت: اولین دایره المعارف فرهنگ نامه آواز ایرانی با نام «نهفت» توسط یک استاد موسیقی ارسبارانی چاپ شد.

به نوشته این نشریه، میرعبدالله وطن دوست از اساتید مبرز و باسابقه موسیقی سنتی در گفت و گو با شیور ارسباران گفت: دایره المعارف فرهنگ نامه آواز ایرانی اولین دایره المعارف جامع و فاخر در حوزه موسیقی و آواز ایرانی است که به جهت محتوی بدیع و اختصاصی در نوع خود بی نظیر است.
وی افزود: این کتاب در ۱۵۰۰ صفحه در قالب ۱۳ فصل شامل ۷ دستگاه، ۵ آواز و کرد بیات به زیور طبع آراسته شده است.
استاد موسیقی ایرانی گفت: این دایره المعارف تنها مرجعی مستند و مطمئن برای بهره مندی هنرمندان می باشد که برای غنای آن از ۲۵۰ کتاب و مطالب و نظرات بیش از ۴۰ استاد مبرز در سطح ملی و بین المللی استفاده شده است.
وطن دوست افزود: در قسمت دیگر این کتاب بیش از ۲۰۰ تصویر اختصاصی ناب از هنرمندان موسیقی ایران برای اولین بار منتشر می شود و در قسمت پیوست نیز مکاتب آوازی ایران شامل اصفهان، تهران، تبریز، مکتب تعزیه از زمان قاجار تا الان توسط اساتید تشریح شده است.
مولف اولین دایره المعارف ردیف آوازی ایرانی یادآور شد: این اثر علاوه بر مجموعه ۱۵۰۰ صفحه ای، سه دی وی دی شامل بیش از ۱۳ هزار شعر منتخب با اسامی گوشه، دستگاه ،مایه ها و ۶ هزار و ۲۳۴ فایل صوتی از خوانندگان آواز ایرانی را در دسترس قرار می دهد.