سرویس سیاسی اهر وصال؛

سئوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور دکتر حسن روحانی با وجود لابی شدید دولت و لیست امید برای جلوگیری از آن به وقوع پیوست و رئیس جمهور به پنج سئوال نمایندگان پاسخ داد. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، این دومین سئوالی است که مجلس از رئیس جمهور داشته است. مجلس اول، بنی صدر را مستقیما استیضاح نمود و به او رای عدم کفایت سیاسی داد. اما اولین سئوال از محمود احمدی نژاد در سال نود توسط مجلس نهم پرسیده شد و رئیس جمهور را به مجلس کشاند. با این وصف سئوال اخیر، دومین سئوال مجلس، از رئیس جمهور بعد از انقلاب اسلامی می باشد.

پاسخ های رئیس جمهور به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد که نتایج رای گیری به شرح زیر می باشد:

نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص کنترل قاچاق کالا قانع نشدند.

نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص استمرار تحریم های بانکی قانع شدند.

نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص اقدامات دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری قانع نشدند.

نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص رکود اقتصادی شدید چندین ساله قانع نشدند.

نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی قانع نشدند.

بر این اساس و طبق ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس، سوال به قوه قضائیه ارسال می شود.

صرف نظر از محتوای جلسه و نتایج به دست آمده بهتر هست نماینده مردم شریف اهر و هریس رک و پوست کنده اعلام کند که در مقابل پاسخ های رئیس جمهور به محورهای پنج گانه ی مجلس چه موضعی داشته و چه رایی داده است؟! با توجه به مخفی بود رای گیری در مجلس و ضرورت  آگاهی مردم اهر و هریس به چگونگی و چرایی رای وکیل خود در مجلس، عبداللهی باید به موکلین خویش در این زمینه توضیح دهد.