سرویس اجتماعی اهر وصال؛

جرایم و ناهنجاری های مختلف و متعددی ممکن است در جامعه رخ دهد. از جرایم سبک مانند تخلفات رانندگی گرفته تا ناهنجاری های سنگین مثل قتل و یا خودکشی. بسیاری از جامعه شناسان بر این عقیده هستند که رسانه ای شدن و تیتر اخبار قرار گرفتن برخی از این جرایم یا باید کلاً انجام نشود و یا اینکه باید طوری کار خبری و رسانه ای صورت گیرد که تبعات اجتماعی و اشاعه ی آن جرایم در جامعه نه تنها به کمترین مقدار برسد بلکه رسانه ای شدن اینگونه ناهنجاری و جنایت ها به پیشگیری از آنها منجر گردد.

در فقه اسلامی یک نکته ی ظریف داریم که صورت گرفتن یک فساد و خلاف توسط فرد یا افرادی اگر حرام باشد قطعاً بیان نمودن و اطلاع رسانی آن نیز اشاعه ی مُنکَر محسوب شده و حرام است.

بنابراین اطلاع رسانی اینگونه جرایم باید با ظرافت و در نظر گرفتن همه ابعاد و کنش های اجتماعی آن همراه باشد. اگر کار خبری صرفاً برای اطلاع رسانی و دانستن مردم از رویدادهای جنایی باشد و یا با تحلیل های نادرست همراه شود قطعا مضرّ خواهد بود. رسانه ها نباید فقط با هدف جلب و جذب مخاطب، آسیب های اجتماعی را گزارش کنند بلکه باید با این جرایم، مسئولانه تر برخورد نمایند.

رسانه ای شدن کودک آزاری اخیر در شهرستان مرند بدون مشخص شدن جوانب و ابعاد مساله با هدف خبررسانیِ محض، خودش خبرساز گردید و در فضای مجازی علاوه از  بدنام شدن شهر مرند، سوژه ای نیز به دست برخی از افراد مغرض و جدایی طلب داد تا موج سواری بنمایند.

قطعا ناهنجاری هایی همانند خودکشی و یا اسیدپاشی باید با احتیاط و آینده نگری، رسانه ای گردند. سال گذشته برخی از فعالان فضای مجازی اهر در مورد خودکشی های شهرستان اهر بدون محابا و غیر حرفه ای قلم می زدند که خوشبختانه به اشتباه خویش پی بردند و از ارایه ی تحلیل های غیرتخصصی دست کشیدند.آموزش حرفه ایِ خبرنگاران و متولیان رسانه ها در زمینه نحوه ی صحیح کار خبری در اینگونه موارد الزامیست.