سرویس سیاسی اهر وصال؛

کلیه ی تصمیم گیری های وکلای مردم در مجلس باید برای موکّلین شفاف باشد. در علم حقوق، وکالت تعریف دقیقی دارد. نظرات و عملکرد فردِ وکیل، باید برای موکلین، آشکار و البته همسو باشد. وکیل نمی تواند بعد از اخذ وکالت به صورت محرمانه و به دور از چشم موکلین و بر اساس میل و خواسته ی خویش وکالت نماید.
نمایندگی مجلس را از این جهت وکالت نام نهاده اند که نماینده، منتخب و وکیل مردم برای انجام امور « قانونگذاری» و « نظارت » هست. نماینده ی مجلس در هر دوی این موارد، وکیل مردم است تا بر طبق قانون اساسی و شرع مقدس عمل نماید. این حق ملت هست تا بر عملکرد و نحوه ی وکالتِ وکیل خود، نظارت داشته باشد. بداند که وکیل انتخابی، مسیر را درست می رود یا منحرف شده است؟ تک تک آحاد مردم اهر و هریس باید بر نماینده خویش، اِشرافیت کامل داشته باشند و از نظرات موافق، مخالف و یا ممتنع در رای گیری های وکیل خویش آگاهی دقیق داشته باشند.
محرمانه ماندن رای گیری های مختلف برای مردم در حقیقت از قدرت نظارت مردم بر مجلس می کاهد. نمی شود یک موضوع مهم و حیاتی در صحن مجلس مطرح باشد اما ما ندانیم که وکیلمان چه نظری داشته است؟ چرا باید موضوعات وکالت و نظر وکیل برای موکلین پوشیده و دست نایافتنی باشد؟ مجلس پستوخانه ای برای نمایندگان نیست که دور از چشم مردم برایشان تصمیم بگیرند. این حق مسلم مردم است که با چشمانی باز نماینده ی خود را در حیطه ی نمایندگی بپایند و اتفاقا از این پایش برای ادامه دادن و یا فسخ وکالت در دوره های بعد استفاده نمایند. نماینده باید در یک اتاق شیشه ای قرار گیرد تا رفتار و گفتارش برای همه معلوم باشد.

بسیاری از نمایندگان مجلس به پنهانکاری خو گرفته و برای فرار از قضاوت افکار عمومی از بیان آشکار رای و نظر خویش طفره می روند و‌نحوه غلط رای گیری در مجلس و عدم اعلام اسامی موافق و یا مخالف، به آنها کمک می کند تا از تیررس نظارت ملت خارج شوند.
اخیرا یک طرح خوبی به نام طرح شفافیت آرای نمایندگان به امضای برخی از نمایندگان رسیده است که خواستار علنی شدن نظرات نمایندگان در مورد رای گیری های مجلسی ها شده است. که در صورت تصویب گام مهمی در شفافیت و آگاهی بخشی به مردم خواهد بود.


از نماینده محترم اهر و هریس نیز می خواهیم که طرح مذکور را امضا و برای تصویب شدن آن در صحن علنی بدان رای مثبت دهد تا بدین ترتیب برای مردم اهر و هریس قابل ردیابی شود.
اینکه نماینده ی ما در جریان استیضاح وزیر راه و یا وزیر رفاه چه تصمیمی اتخاذ کرده برای ملت و تصمیمات آتیشان مهم هست.