به گزارش اهر وصال، به نقل از خبرگزاری فارس، «عبدالله ناصری» فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در مصاحبه با آرمان امروز پیرامون نمایندگان لیست امید مجلس گفته است:  شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وقتی که با عدم تایید صلاحیت نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان و حتی اعتدالیون خوشنام و نشان‌دار رو‌به‌رو شد، مجبور شد در برخی شهر‌ها از جمله تهران افرادی را وارد لیست کند که من به جرأت می‌گویم جز لیست تهران دوسوم این لیست رویکردی به صلاح کشور ندارند.

او افزوده است: البته یادآوری می‌کنم که منظور این نیست که افراد بدی باشند، بلکه سخن این است که در موضوعات مهم سیاسی، اصلا ظرفیت اینها متناسب با چیزی نیست که از آن با عنوان عصاره فضایل ملت و نشان دهنده هویت و اصالت مردم یاد می‌شود. شورایعالی سیاستگذاری نیز مجبور شد که لیست تهران یا برخی شهرها را به حد کمال برساند و در نتیجه برخی از رهگذر لیست امید آمدند که کنشگران اصلاح‌طلب آنها را فاقد صلاحیت برای حوزه قانونگذاری می‌بینند. از مجلس هفتم به این طرف نشان داده شده که قد و قواره قوه مقننه حتی در مجلس دهم بسیار کوتاه شده است.