به گزارش اهروصال؛ اردوی جهادی ۷ روزه حوزه مقاومت بسیج ظفر شهری سپاه ناحیه اهر برگزار گردید.

تصاویر/