به گزارش اهروصال؛ تجمع ملی عفاف و حجاب و دفاع از حریم خانواده عصر یکشنبه ۲۴ تیر ماه ساعت ۶ و نیم عصر در محل پارک شیخ شهاب الدین اهری برگزار خواهد شد.