به گزارش اهروصال؛ جلسه کارگروه ستاد مردمی استقبال از کاروان زیر سایه خورشید در محل دفتر امام جمعه اهر برگزار گردید.

تصاویر/