به گزارش اهروصال؛ نمایشگاه حجاب و عفاف در پارک شیخ شهاب الدین اهر افتتاح شد.

تصاویر/