به گزارش اهروصال؛ در مراسمی ایمان شیخی نژاد به عنوان سرپرست جدید معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر معرفی شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با قدردانی از تلاش های علیرضا نصیرپور معاون سابق اداری مالی واحد اهر در طول خدمت خود، تغییر و تحول در هر اداره و سازمانی را یک امر عادی و موجب رشد و توسعه و استفاده از تجربیات مختلف ذکر کرد.
دکتر ابراهیم قربانی اظهار امیدواری کرد معاون جدید اداری مالی با توجه به سوابق طولانی خود در این حوزه بتواند منشأ پیشرفت و تحول در این زمینه باشد.
در پایان این جلسه با اهدای لوح سپاس از خدمات علیرضا نصرپور معاون سابق اداری و مالی قدردانی و حکم سرپرستی معاونت جدید اداری و مالی به ایمان شیخی نژاد اعطاء شد.
ایمان شیخی نژاد فوق لیسانس حسابداری – حسایرسی بوده و قریب به دو دهه سابقه فعالیت دراین دانشگاه را دارد.