به گزارش اهروصال، “سرپرست شبکه بهداشت و درمان” شهرستان اهر امروز در جلسه ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های شهرستان گفت: آزمایشگاه شبکه بهداشت اهر در نتایج پایش و ارزشیابی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ در خصوص فرایند های آزمایشگاه های بهداشتی و بهبود عدم انطباق و ارتقای شاخص های گروه کارشناسی به ترتیب موفق به کسب رتبه اول و دوم آزمایشگاه های تابعه بهداشتی شده است.
دکتر” نیرپور” افزود: در این آزمایشگاه بیش از ۳۰ آزمایش از جمله، آزمایش بیوشیمی، هورمونی، هماتولوژی، آزمایشات ازدواج، استخدامی، تست مورفین ف کارت بهداشتی و … به صورت قطب به جمعیت ۳۵۰ هزار نفری منطقه قره داغ خدمات ارائه می شود.
“وی” با اشاره به پیک کاری آزمایشگاه گفت: ماهانه از متوسط پنج هزار مراجعه کننده به آزمایشگاه بیش از ۳۵ هزار مورد آزمایش گرفته می شود.
“نیرپور” تعرفه خدمات آزمایشگاه را بر حسب تعرفه دولتی عنوان کرد و افزود: در آمد آزمایشگاه ماهانه بیش از ۸۰۰ میلیون ریال است.
“سرپرست شبکه بهداشت و درمان” شهرستان اهر سطح امکانات آزمایشگاه مرکز بهداشت اهر را درجه یک دانست و افزود: در طول دو سال گذشته بیش از پنج میلیارد ریال برای تجهیز و نو سازی آزمایشگاه هزینه شده است.