سیدرضا موسوی در اهروصال نوشت؛

مطلب حاضر به حکمت و فلسفه احکام یا علل الشرایع مربوط میشود که قلمرویی است دور از دسترس عقل ادمی مگر مقدار کمی که توسط وحی قران و مفسران وحی سنت معصومین ع به ما ابلاغ شده است.

چرایی تحریم روزه گرفتن دردوعیدفطروقربان

اسلام ایینی است که به تعبیر#قران_امت_وسط ودین اعتدال است (سوره بقره ایه ۱۴۳)

یکی از مصادیق این اعتدال برقراری موازنه میان دنیا واخرت است

لذا یکی حکمت های تحریم روزه دراین دو عید میتواند جلوگیری از افراط وتفریط بعضی از مسلمان نماها باشد که از خط صراط مستقیم خدا به هر دلیل ونیتی تخطی کرده وخارج می شوند

عیدفطر وعید قربان ریشه قرانی دارد و مستقیم بدستور خداوند این دوروز را عید میگیرند وبنابه حدیثی از رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه واله وسلم دراین روز باید شادی کرد وبه هیچ عناوینی چه جنبه مذهبی وهرعنوانی نباید عید بودن این روز تحت الشعاع قرار بگیرد

عظمت این روز به حدی است که شارع مقدس چون به کمرنگ شدن ان راضی نیست دستور به تحریم گرفتن روزه داده است

ازبعد اخلاقی هم چنانچه مسلمین یکپارچه وارد این ماه پرفضیلت وبابرکت میشوند خروج از انهم به اقتضا اخلاقی ان باید به همان صورت که نشانگر وحدت ویکپارچگی مسلمین جهان را نشان میدهد انجام پذیرد

حکم شارع مقدس

یا بدعت

 

در روزعید فطر که توصیف عظمت ان خارج از عقل ناقص حقیری چون بنده است شاهد عمل نامبارکی در شهرستان بودیم که نباید با بی توجهی از کنار ان رد شد در یکی مساجد مشهور و مهم شهر که جمعیت کثیری برای ادای نماز فطر به ان مکان همه ساله میروند قبل شروع نماز عیدفطر بنابه شرایط نماز و احکام نماز عیدفطر مستحب است قبل از شروع نمازگذاران با خرما افطار کنند که با پدیده ای غیر قابل تصور و خارج فهم بنده روبرو شده اند که امام جماعت با اینکه در مقام پیش نمازی وامامت بوده و اماده قرائت نماز عیدفطر ظاهرشده بود ه خود اعلام روزه بودن را میکند وب ا دهان روزه مشغول ادای نماز فطر می شود!!!

در روزی که شارع مقدس روزه را تحریم کرده این روحانی محترم و امام جماعت مسجد با اینکه روزه بوده امام جماعت نماز فطر هم بوده است به این استناد که بنده مقلد فلان مرجع تقلید هستم و ایشان شنبه را عید فطر اعلام کرده است .

اجماع نقیضین محال است اگر ایشان روزجمعه را عیدفطر ندانسته وبنابه فتوای مرجع تقلید خود عمل کرده است سوال این است چرا امام جماعت بوده ونماز فطر خوانده است مگر میشود هم روزه بود هم نمازفطر خواند ان جماعتی که با اقتدای به شما نماز خوانده اند نمازشان چه خواهد شد ؟؟؟

اگر علم لازم را در باب احکام فقهی ندارید چرا مردم را به تردید و شبهه سوق می دهید اگر علم لازم را دارید دراینصورت عمدی در کار است!

مسولین ذیربط نباید بی توجه به این موضوع رفتار کنند بدعت گذاری در دین خدا گناهی ست نابخشودنی. امام جماعتی که در احکام مبتدی و اولیه دین خود مرتکب چنین خطاهایی بشود ایا صلاحیت دارد یا اینکه باید بطور جدی با ان برخورد کرده و جایگاه او را عوض کنند مردم چه گناهی دارند که بخاطر بی کفایتی و شایدغرض ورزی یک امام جماعت، شایسته ترین و با فضیلت ترین عمل شان بی هیچ خیر و برکتی برایشان ختم شود و مرتکب فعل تشکیک در عمل خود باشند.

جواب این نمازهای پذیرفته نشده ایا این فرد میتواند بدهد؟به حدکافی دین خدا از این عالم نماها ضربه خورده شایسته نیست دیگر چنین بدعت هایی با رنگ و لعاب دینی در جامعه اسلامی ظهور و بروز پیدا بکند.

حال به فتاوای مراجع معظم تقلید که ایشان استنادشان به انهاست می پردازیم

اتحاد یا اختلاف افق

نظر مراجع معظم تقلید

 

فقها این مسئله را با عنوان «اتحاد افق» یا «اختلاف افق»[۲] مطرح کرده‌اند، که در ادامه به فتوای ایشان اشاره می‌شود. که شاید مهم‌ترین نقطه ابهام و اختلاف در میان فتاوای مراجع عظام تقلید همین بخش است.

آیت الله بهجت: اگر در شهرى ماه دیده شد در صورتى براى ساکنین شهر دیگر مفید است که یقین یا اطمینان کنند اگر در آسمان یا زمین مانعى نبود در آنجا هم ماه دیده مى‌شد چه در شرق باشد یا در غرب، ولى اگر به این مطلب یقین نداشته باشند، نمى‌توانند به دیدن ماه در شهر دیگر اکتفا کنند.

آیات عظام خویی، تبریزی، وحید: در صورتى که در شب مشترک باشند و لو به این که اول شب یکى آخر شب دیگرى باشد.

آیت الله سیستانی: اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، در شهرهاى دیگر که در افق با او متحد مى‌باشند، اول ماه نیز ثابت مى‌شود و مقصود از اتحاد افق، در اینجا آن است که اگر در شهر اول، ماه دیده شود، در شهر دوم اگر مانعى مانند ابر نباشد دیده مى‌شود و این در موردى محقق مى‌شود که شهر دوم اگر غرب شهر اول باشد در خط عرض نزدیک به آن باشد و اگر در شرق آن است در صورتى ثابت مى‌شود که وحدت افق معلوم باشد هر چند از این جهت که زمان ماندن ماه در افق شهر اول بیش از مقدار اختلاف بین غروب دو شهر باشد.

آیت الله صافی: کفایت رؤیت ماه در هر

محلى براى سایر نقاط، مسأله بعید نیست.

مردم مسلمان ومتدین ایران اسلامی روز جمعه را عیدفطر گرفتند حال ایشان با کدام مجوز فقهی وباکدام علمی بااینکه نماز فطر را روز جمعه خوانده است لیکن شنبه را عید فطر اعلام کرده …؟!

انجا که امام جامعه هشدار اختلال در دستگاه های فرهنگی را به مسئولین می دادند این سخنان به مذاق برخی متولیان فرهنگی خوش نیامد و یا احساس کردند که مخاطب معظم له اینها نیستند و انشاء الله قرارگاه فرهنگی شهر ما خوب عمل می کند!!!دراین مواقع است که انسان پی به عمق ژرف اندیشی و دقت نظر مقام معظم رهبری می برد.

راستی کدام نهاد فرهنگی، مسول رسیدگی و پاسخگویی به این بدعتهای ناثواب است ؟؟؟

ایا مراکز ونهادهای فرهنگی وتبلیغات دینی وحوزه شهر هنوز در خواب زمستانی بسر میبرند ؟؟؟؟

سازمان تبلیغات اسلامی شهر مشغول نهادینه کردن کدام رکن دین است که اینچنین با اعتقادات وباورهای مردم بازی میشود؟؟؟

نماینده ولی فقیه در شهرستان ایا توجهی به این موضوعات ومسائل خطرناک بدعت گونه دارند ؟؟؟؟

 

 

الم یعلم بان الله یری