به گزارش اهروصال؛ شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران در محل فرمانداری شهرستان اهر برگزار گردید.

تصاویر/