به گزارش اهروصال؛ مردم ولایت مدار شهرستان اهر؛ ظهر امروز بعد از نمازجمعه علیه سخنان سخیف ترامپ و بد عهدی آمریکا در برجام راهپیمایی کرده و این عمل آمریکا را محکوم کردند.

تصاویر/