مدیر جهادکشاورزی اهر؛ محمد اسدی در گفتگو با اهروصال؛ اظهار داشت: با توجه به بروز سرمای بامداد ۲۸ فروردین ماه که تا ۵/۷- درجه سانتی گراد در برخی از مناطق میرسید بیشتر باغات شهرستان اهر دچار سرمازدگی شده و خسارتهائی نیز در بیشتر مزارع گندم و جو مناطق مختلف شهرستان داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر  افزود: با توجه به آمار ارائه شده وضعیت فعلی زراعت شهرستان و پیش بینی های انجام یافته عمکرد محصولات در این شهرستان متاسفانه بارکود   مواجه خواهد بود .

وی همچنین ضمن اعلام آمار زراعت  موجود در این شهرستان و پتانسیل تولید بالای اراضی در این شهرستان اذعان داشت: این سرما زدگی در ۳۶۰۰۰هکتار از مزارع شهرستان با توجه به ملایم سپری شدن زمستان و گرمای اسفند ماه سال گذشته که محصولات زراعی اکثرا در مرحله ساقه دهی بودند وبا توجه به این که این مرحله حساسیت بیشتری به افت دما دارد خسارت زیادی به سطح زیر کشت این محصول وارد  نموده است.

وی با ابراز نگرانی از کاهش تولید محصولات زراعی گفت سطح این خسارت از ۲۰ الی ۸۰ درصد در مناطق مختلف برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی در پایان عنوان کرد : سرما زدگی بیشتر در مزارع حومه شرق و مرکز شهرستان قابل مشاهده است و مزارعی که شته روسی هم در آنها خسارت داشت پدیده سرما زدگی حاد تر بوده و محصول را مستعد سرما زدگی کرده است.

انتهای پیام.